XE TẢI NẶNG

Xe Tải 3 Chân

CGE280 6x2

Tải 14T5 - Thùng 9m1

CGE280 6x2

Tải - Thùng 9m45

Thùng Bảo Ôn

Tải 13T - Thùng 8m85

UD Quester CWE 350 6x4

Động Cơ 350Hp phù hợp làm các mẫu xe chuyên dụng như: Xe Bồn, Xe Ben, Xe Ép rác, xe hút chất thải,......

Xe 4 Chân


UD CGE350 8x4

Tải 17T7 - Thùng 9m5

UD CGE350 8x4

Tải 17T8 - Thùng 7m8

UD CGE350 8x4

Bồn 22m3

FacebookYouTubeLink