ĐẦ U KÉO

ĐẦU KÉO QUESTER - SỐ TAY - 1 GIƯỜNG

Đầu Kéo 330Hp

Đầu Kéo 350Hp

Đầu Kéo 410Hp

Đầu Kéo 420Hp

Đầu Kéo Quester 460Hp - Số Tự Động- Giường 2 Tầng

Trang bị giường 2 tầng + Số tự động Escot

FacebookYouTubeLink